НОВОСТИ ИЗ НАБАВНО-ОБРАДНОГ ОДЕЉЕЊА

Као и до сада и ове године је реализован Пројекат из области културе који је суфинансиран средствима Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Купљено је 39 нових наслова у више примерака тј.укупно 214 монографских публикација. Набавку чине различите врсте књижне грађе. Књижни фонд је употпуњен лектирним издањима, научно-популарном литературом, делима лепе књижевности и књигама са завичајном тематиком.

ПОДЕЛИ: