ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Позив за подношење понуда – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(19.03.2020)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку (19.03.2020)

Позив за подношење понуда – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(14.10.2019)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку (14.10.2019.)

Позив за подношење понуда – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(23.04.2019.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку (23.04.2019.)

Позив за подношење понуда – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку) (19.06.2018.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку (19.06.2018.)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности(књиге за библиотеку)(09.02.2018.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку(09.02.2018.)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(04.10.2017.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку(04.10.2017)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(20.03.2017.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку(20.03.2017.)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(17.03.2017.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку(17.03.2017.)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(19.10.2016.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку (19.10.2016.)

Одлука о додели уговора за набавку књига 3/2016(03.06.2016.)

Одлука о додели уговора за набавку књига 3/2016(03.06.2016.)

Одлука о додели уговора за набавку књига 2/2016(02.06.2016.)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(24.05.2016.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку (24.05.2016.)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности (књиге за библиотеку)(23.05.2016.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку (23.05.2016.)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности(књиге за библиотеку)(24.03.2016.)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку (24.03.2016.)

Oдлука о додели уговора за набавку књига 2/2015(07.10.2015)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности(књиге за библиотеку)(24.09.2015.) 

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку(измена)(24.09.2015.)

Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности(књиге за библиотеку)(23.09.2015)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку(23.09.2015)

Позив за подношење понуде – јавне набавке мале вредности (књиге за библиотеку)

Конкурсна документација – јавна набавка књига за библиотеку