О НАМА

Историја књижарства и читалаштва у Бачкој Паланци, започиње и тече паралелно са настанком и развојем занатства и трговине три Паланке. Српска читаоница, основана је 1869. год. у Старој Паланци (тада насеље постоjи као три Паланке: Нова, Стара, Немачка), “са циљем друштвеног, братског и пријатељског међусобног споразумевања и пријатељске забаве која ће у читању књига и новина материјално потпомагати и одгајати“(Сава Петрић „Грађа за историју Бачке Паланке“).

Књиге нам казују да су љубитељи писане речи у почетку имали на располагању 257 публикација, а већ 1880.год. у фонду читаонице је 800 библиотечких јединица. Први књижничар је био Никола Стојаковић, директор Антоније Протић, а записничар Коста Јанковић. Број чланова се стално повећавао, тако да пред Други светски рат има око 250 сталних корисника. Библиотека је 1978. године умрежила 13 сеоских библиотека са циљем пружања стручне помоћи, организовања рада и професионалне делатности.

Библиотечку мрежу у насељеним местима чине огранци: Челарево, Деспотово, Пивнице, Силбаш, Параге, Младеново, Карађорђево, Обровац, Товаришево, Гајдобра, Нова Гајдобра, Нештин и Визић.

Данас је Народна библиотека “Вељко Петровић“ са атрибутом „институције од посебног друштвеног интереса“, веома значајна културна институција у Jужнобачком округу. Књижни фонд броји преко 180000 публикација и годишње се упише 6300 чланова. За потребе корисника током године фонд се обогати са 7500 нових публикација.

Тренутно је на различитим пословима запослено 22 радника, од тога: пет дипломираних библиотекара и једанаест књижничара, који са посебном вољом, ентузијазмом и знањем спроводе њену мисију кроз образовно, информациону, научну, културну и рекреативну активност.