Размене искустава и јаче повезива

Библиотекарско друштво Србије (БДС) огранизовало је јубиларну, 20. конференцију под називом ”Библиотечки простори у физичком и виртуелном окружењу” од 14. до 16. децембра 2023. године у Краљеву и Врњачкој Бањи.

На конференцији је учествовало преко 200 библиотекара, стручњака из културе и сарадника из Србије и иностранства.

Конференција се реализовала кроз радне и панел сесије, презентације постера, као и предавања иностраних стручњака из библиотечко-информационе делатности на којима су разматране теме: библиотечки простори као идентитетско обележје заједнице, заговарање за оптималне и функционалне библиотечке просторе, уређење библиотечких простора и заштита фондова, наменски или адаптирани библиотечки објекти, покретне библиотеке, зелене библиотеке и одрживе зграде, модуларни простори, иновативна решења библиотечких простора у контексту Агенде УН 2030, креативна употреба јавних простора за потребе библиотека, простори библиотека као места за културне, образовне и друштвене потребе заједнице итд.

Конференција је била сјајна прилика да се окупе библиотекари из свих делова Србије, размене искуства и јаче се повежу у тежњи да се професионалност и струка вреднују још више. Традиционалном скупу библиотекара у организацији нашег најстаријег професионалног и репрезентативног удружења ове године присуствовале су Душанка Папић и Драгана Петрић из Народне библиотеке “Вељко Петровић”.

 

ПОДЕЛИ: