Матија Бећковић: Кад будем још млађи

beckovicУ књизи Кад будем млађи, јединственим хумором и гротеском, обрађивао је наш песник видове савременог живота: храна, одевање, свакодневица. У новој књизи Кад будем још млађи, песник иде још даље у студији људске глупости: разматра и виртуозно излаже руглу моралне, филозофске и политичке појмове савременог човека, Србина затеченог на цивилизацијском раскршћу. Бећковићев „јунак нашег доба“ замишља шта би чинио кад би био јо млађи, и од онога кад је био најмлађи. Изванредном хуморном имагинацијом и инверзијом, његови постулати, препуни питања и дилема – сложени су од заблуда, промена и прилагођавања, блесавлука, парадокса, елемената националне комедије и политичке лакрдије – игра и збиље… Исказом песниковим влада непоновљива иронија са трагичним хумором и аутантичном ангажованошћу.  Књига која нам се смеје.

ПОДЕЛИ: