Лепе мисли

Нађи себе у себи,

потчини себе себи, 

савладај себе

и угледаћеш истину.

                           Ф.М.Достојевски