Књиговезница

Књиговезница се бави превасходно књиговезачким услугама.Коричење (тврди и меки повез).Повезивање дипломских радова, магистарских радова, докторских дисертација са исписивањем теме.Коричење службених гласника.Коричење – повезивање пројеката. Радно време: понедељак – петак  од 07,00 до 14,00 часова

Чланарина

Породична чланарина – сваки корисник који жели да учлани и чланове своје породице (родитеље, сестру, брата, брачног друга, дете), плаћа 500,00 динара и они постају равноправни корисници Библиотеке.Чланарина важи годину дана од дана уписа. Могу се позајмити највише три књиге истовремено. Рок за задржавање књига је највише две недеље.Рок се може продужити за још две […]