Младеново

Фонд Библиотеке „Др Младенко Кумовић“ броји 10212 публикација. Огранак је у току 2017. уписао 196 чланова. Они су забележили 7690 прочитаних публикација и 2522 посете. У огранку се организују радионице за децу, разне приредбе, а нарочита пажња се посвећује сарадњи са школом и локалном заједницом.Огранак у Младенову обележава своју славу 21. фебруара.