Нова Гајдобра

  Огранак Библиотеке у Новој Гајдобри у својим фондовима чува 8601 публикацију. У току 2017. године у Библиотеку су уписана 83 члана. Огранак су у току године посетила 384 члана који су прочитали 848 публикација. У огранку се током године организују радионице, предавања и књижевне вечери.