Пивнице

Полице Библиотеке у Пивницама чувају 10717 књига, од којих је 681 приновљена 2017. године. У фонду се налазе књиге на српском и словачком језику. У Библиотеку је уписано 512 чланова, а број прочитаних књига износи 6353. Библиотека је развила значајну сарадњу са школом, вртићем, Активом жена, Месном заједницом и Геронтолошким центром из Бачке Паланке. У Библиотеци […]