Набавно-обрадно одељење

Одељење за набавку и обраду књига врши набавку књига за потребе свих одељења и огранака, стручну обраду, инвентарисање и расподелу по одељењима и огранцима. Свака приновљена публикација обради се према прописаним међународним и домаћим стандардима за јединствену обраду библиотечког материјала. Одељење за набавку и обраду учествује у ревизији књижних фондова, спроводи расход и замену књига […]