Реализација пројекта набавке књига

НБ „Вељко Петровић“ као установа културе од ширег друштвеног значаја, настоји да својим корисницима између осталог пружи могућност коришћења што богатијег и разноврснијег књижног фонда. Зато је и ове 2017. год. Набавно-обрадно одељење  аплицирало на  пројекат Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, ради добијања средстава за набавку књига. Успешном реализацијом овог пројекта Библиотека је увећала свој књижни фонд са 35 нових библиотечких јединица (15 наслова) различитог тематског садржаја, чиме је употпунила књижни фонд Одељења за одрасле кориснике, Дечјег одељења, Завичајног одељења и фондове неких од сеоских огранака. 

ПОДЕЛИ: