Савремени токови у библиотекама

Друштво библиотекара Републике Српске уз подршку Народне и универзитетске библиотеке  РС  је од 18. до 19. априла 2019. год. у Теслићу, организовало 24. по реду стручни скуп под називом „Савремени токови у библиотекама“. Теме семинара биле су Завичајни и посебни фондови, спој традиције и савремених  токова убиблиотекама; Комуникација и интеракција у  школској библиотеци и др.

Семинару је присуствовало преко 300 библиотекара из региона, од којих је 40 излагача презентовало стручне радове. Обрађене теме су обухватиле широк спектар деловања школских, високошколских, специјалних и јавних библиотека, уз подсећање на чињеницу да је библиотека главни ослонац друштва која свима омогућује учење, креативност и иновативност, усавршавање постојећег кадра и упознавање са променама које се дешавају у библиотекарству.

{gallery}/stories/dogadjanja/vesti/2019/teslic{/gallery}

НБ „Вељко Петровић“ имала је своје представнике на овом значајном скупу: дипл. библиотекар Душанка Папић и виши дип. библиотекар Драгана Петрић су у својству излагача презентовале ауторски рад на тему: „Завичајни фондови као именитељ културног идентитета локалне заједнице“. Примером из наше локалне средине приказане су могућности како успешно презентовати завичајне фондове уз ентузијазам и посвећеност послу, са циљем истицања значаја завичајних збирки у очувању традиције и идентитета локалне заједнице. Презентација је била добро посећена и изазвала значајно интересовање колега из библиотека у региону.

Као резултат активности са овог стручног скупа очекује се успостављање сарадње са другим библиотекама и размена искуства у раду са корисницима.

ПОДЕЛИ: