Визић

1vizic 

 {gallery}/stories/ogranci/vizic{/gallery}

 У Библиотеку у Визићу у 2017. години уписана су 54 нова члана, а корисницима је издато на читање 1245 публикација. Они су забележили 453 посете. У огранку је акценат стављен на организовање групних посета и радионица за децу. Библиотека у Визићу поседује 6087 публикација.

ПОДЕЛИ: