Библиотеке за ново доба

Народна библиотека ’’Вељко Петорвић’’ прошлог четвртка, 7. марта, била је домаћин учесницима пројекта прекограничне сарадње Србије и Хрватске ’’Библиотеке за ново доба’’ који су одржали радионицу под називом ’’Umrežavanje biblioteka kroz veb portal biblioteke.org/ knjiznice org’’.

О чему се ради. Наиме, са циљем да се подрже библиотеке у Србији и Хрватској да буде модерни центри знања у својим локалним заједницама IAN Међународна мрежа помоћи из Београда и Градска књижница и читаоница из Винковаца започеле су 1. новембра 2012. овај пројекат. Пројекат се финансира из IPA средстава прекограничног програма Србија- Хрватска, а поред водећих партнера у спровођењу пројекта учествују и партнерске библиотеке ’’Др Ђорђе Натошевић’’ из Инђије, ’’Вељко Петровић’’ из Бачке Паланке и Народна библиотека Кула са српске стране а књижнице из Вуковара, Дреноваца, Жупање и Илока са хрватске стране. Целокупан програм радионице презентовали су Мирко Марковић, руководилац. сектора БАМ ИНтернет клуба и Исидора Ињац, маркетинг Библиотека града Београда.

Активности су усмерене на развијање капацитета библиотека и подршку прекограничној размени искустава и знања између српских и хрватских библиотека. Захваљујући овом пројекту укупно осам библиотека биће опремљео адекватним техничким уређајима – рачунарима, лап топовима, ЛЦД телевизорима, фото апаратима, web камерама, бежичним интернетом. Поред тога 24 библиотекара из Србије и Хрватске похађаће обуку за ’’е-Библиотекара’’ како би стекли вештине за пружање подршке члaновима библиотеке у коришћењу рачунара, интернета и других дигиталних ресурса библиотеке, као и организовање едукативних курсева. Библиотеке ће у оквиру ове едукације стећи и међународно признати ECDL сертификат тзв Европску компјутерску возачку дозволу. Након ове обуке библиотекара биће пилотиране нове услуге у библиотекама за маргинализоване групе – незапослене младе, особе са инвалидитетом и старије грађане. Њима ће у складу са потребама, бити доступне бесплатне обуке за рад на рачунару као и курсеви социјалних вештина усмерених на успешнију потрагу за послом (писање CV-а, онлајн претрага послова и конкурисање, интервју са послодавцима, комуникацијске вештине). Важна компонента пројекта која прожима све активности јесу радионице на којима ће библиотеке са једне и друге стране границе учити једне од других, развијати интеркултуралну сарадњу, размењивати књиге и мулимедијалне материјале, градити локална и регионална партнерства у циљу подршке социјалној, културној и дигиталној инклузији грађана. Пројекат индиректо подстиче унапређење продуктивности, умрежавање и лично напредовање свих грађана. Промоцијом прекограничне сарадње пројекат ће допринети и развоју добросуседских односа међу локалним заједницама.

 

ПОДЕЛИ: