Библиотеке за ново доба

Народна библиотека ’’Вељко Петорвић’’ прошлог четвртка, 7. марта, била је домаћин учесницима пројекта прекограничне сарадње Србије и Хрватске ’’Библиотеке за ново доба’’ који су одржали радионицу под називом ’’Umrežavanje biblioteka kroz veb portal biblioteke.org/ knjiznice org’’.

О чему се ради. Наиме, са циљем да се подрже библиотеке у Србији и Хрватској да буде модерни центри знања у својим локалним заједницама IAN Међународна мрежа помоћи из Београда и Градска књижница и читаоница из Винковаца започеле су 1. новембра 2012. овај пројекат. Пројекат се финансира из IPA средстава прекограничног програма Србија- Хрватска, а поред водећих партнера у спровођењу пројекта учествују и партнерске библиотеке ’’Др Ђорђе Натошевић’’ из Инђије, ’’Вељко Петровић’’ из Бачке Паланке и Народна библиотека Кула са српске стране а књижнице из Вуковара, Дреноваца, Жупање и Илока са хрватске стране. Целокупан програм радионице презентовали су Мирко Марковић, руководилац. сектора БАМ ИНтернет клуба и Исидора Ињац, маркетинг Библиотека града Београда.