Именовање лица за заштиту података о личности

У складу са члановима 56.-58. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“број 87/2018), директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“ доноси одлуку о именовању лица за заштиту података о личности: Име и презиме именованог лица: Милка РодићМесто где се налази именовано лице: Трг братства јединства 30, Бачка ПаланкаНачин контакта са именованим лицем: лично у канцеларији […]

Укупан број запослених

Подаци из члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ МЕСТА  20  ВСС  7  ВШС    ССС  13  КВ    НСС   ЗАПОСЛЕНИ НА НЕОДРЕЂЕНО 19   ВСС  6  ВШС    ССС  13  КВ    НСС   ЗАПОСЛЕНИ НА […]