Именовање лица за заштиту података о личности

У складу са члановима 56.-58. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“број 87/2018), директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“ доноси одлуку о именовању лица за заштиту података о личности:

Име и презиме именованог лица: Милка Родић
Место где се налази именовано лице: Трг братства јединства 30, Бачка Паланка
Начин контакта са именованим лицем: лично у канцеларији именованог лица, на мејл:
[email protected] или на телефон 064/8864217
Простор, односно део простора у којем се истиче ова одлука: огласна табла НБ „Вељко
Петровић“ и на сајту библиотеке www.bibliotekabackapalanka.com

ПОДЕЛИ: