Параге

  {gallery}/stories/ogranci/parage/fotobiblioteke{/gallery} Огранак Свети Сава у Парагама ради на популаризацији књиге и читања у овом малом месту. У 2017. години услуге је потражило 130 корисника. Они су прочитали 1954 књиге и сликовнице, а забележене су 1093 посете Библиотеци. 

Силбаш

{gallery}/stories/ogranci/silbas/sajt{/gallery} Огранак Велимир Веља Суботић у Силбашу традиционално негује добру сарадњу са школом, предшколском установом, локалном самоуправом, Активом жена, Удружењем Село у срцу, КУД-ом. Као један од већих огранака Народне библиотеке Вељко Петровић, огранак у Силбашу у 2017. години је уписао 420 нових чланова. Највећи број уписаних чине деца, укупно 211. Огранак је у току […]

Нештин

{gallery}/stories/ogranci/nestin{/gallery} Огранак у Нештину је у 2017. години  уписао је 116 нових чланова, од којих су половина деца до 14 година. Корисници су забележили 665 посета Библиотеци и позајмили 1670 књига и сликовница. У току године нарочита пажња је посвећена активностима огранка на популарисању књиге и читања. Библиотека у Нештину на својим полицама чува 9775 […]

Визић

   {gallery}/stories/ogranci/vizic{/gallery}  У Библиотеку у Визићу у 2017. години уписана су 54 нова члана, а корисницима је издато на читање 1245 публикација. Они су забележили 453 посете. У огранку је акценат стављен на организовање групних посета и радионица за децу. Библиотека у Визићу поседује 6087 публикација.

Карађорђево

Библиотека Доситеј Обрадовић са својих 168 чланова је успела да успешно организује радионице, групне посете најмлађих, приредбе, читалачке трибине, изложбе и друге манифестације преко којих се афирмише књига и читање. Укупан број позајмљених књига и сликовница у 2017. износи 7277, а Библиотека је забележила 2446 посета корисника. На полицама Библиотеке у Карађорђеву налази се 10289 […]

Младеново

Фонд Библиотеке „Др Младенко Кумовић“ броји 10212 публикација. Огранак је у току 2017. уписао 196 чланова. Они су забележили 7690 прочитаних публикација и 2522 посете. У огранку се организују радионице за децу, разне приредбе, а нарочита пажња се посвећује сарадњи са школом и локалном заједницом.Огранак у Младенову обележава своју славу 21. фебруара.

Нова Гајдобра

  Огранак Библиотеке у Новој Гајдобри у својим фондовима чува 8601 публикацију. У току 2017. године у Библиотеку су уписана 83 члана. Огранак су у току године посетила 384 члана који су прочитали 848 публикација. У огранку се током године организују радионице, предавања и књижевне вечери.

Гајдобра

   Према подацима из 2017. у Библиотеку „Јован Дучић“ из Гајдобре уписано је 286 нових чланова. Они су остварили 1721 посету и прочитали 5623 књига из фонда ове Библиотеке. Од осталих делатности огранка значајно је напоменути организовање радионица за децу, предавања, књижевних сусрета и групних посета. Фонд Библиотеке „Јован Дучић“ броји 10927 књига.

Пивнице

Полице Библиотеке у Пивницама чувају 10717 књига, од којих је 681 приновљена 2017. године. У фонду се налазе књиге на српском и словачком језику. У Библиотеку је уписано 512 чланова, а број прочитаних књига износи 6353. Библиотека је развила значајну сарадњу са школом, вртићем, Активом жена, Месном заједницом и Геронтолошким центром из Бачке Паланке. У Библиотеци […]

Деспотово

У огранак „Мирослав Антић“ у Деспотову учлањено је 299 корисника. Они су током 2017. године 2065 пута посетили Библиотеку и позајмили 4001 књигу и сликовница. У простору огранка редовно се организују различите активности: радионице, групне посете деце, приредбе и различита окупљања.